صفحات چوب مصنوعی یا ورق¬های HPL از نوع لمینیت ساخته شده تحت فشار بالا می باشند که به صورت خشک نصب می¬گردد