مزایای آلومینیوم

ویژگی و مزایای آلومینیوم

مزایای آلومینیوم:

الف) سبکی و انعطاف پذیری:

آلومینیوم فلزی است وبا وزنی یک سوم وزن فولاد،این قابلیت به هم راه انعطاف پذیری بسیار بالا این فلز را منحصر به فرد کرده است. این خواص علاوه برآنکه بار استاتیکی ساختمان را کاهش چشمگیری میدهد،درهنگام خطرات طبیعی منجمله زلزله کارکرد خود را نشان میدهد.

مزایای آلومینیوم

ب)نسبت استحکام به وزن:

چگالی آلومینیوم ۷/۲ گرم برسانتی متر مکعب یعنی حدود یک سوم چگالی فولاد میباشد

ج)دمای ذوب نسبتا بالا:

آلمینیوم ۱۱۰۰ درجه فارنهایت ذوب میشود ودر زمره مواد غیر مشتعل می باشد،زیرا که آلومینیوم نمی سوزد و قابل اشتعال نیست

د)دوام فیزیکی و شیمیایی:

آلومینیوم ۲/۳۲ برابر سخت تر از upvc،۲/۷ برابر سخت تر از چوب است. لذا درو پنجره و سازه های آلومینیومی در برابر سائیده شدن و تنش ناشی از تحرک ساختمانی مشکلی از خود نشان نداده ودر برابر بارهای اعمالی تغییر شکل نمیدهد،بر خلاف اکثر مصالح ساختمانی آلومینوم از عمری طولانی و نا محدود برخوردار است،آلومینیوم نصب شده در گنبد کلیسای روم نزدیک به دوقرن است هیچ تغییری نکرده است.

آلومینیوم رطوبت را جذب نمیکند،متورم نمیشد،ترک نمیخورد،زنگ نمیزند،و شکافته وپاره نمیشود،منقبض و قابل فساد نیست ودر مقابل اشعه ماوراء بنفش به هیچ گونه پوششی نیاز ندارد.

مزایای آلومینیوم

ه)تنوع بی نظیر رنگی:

تنوع بی نظیر رنگی به همراه قابلیت شتشوی بسیار آسان از دیگر فواید آلبومینیوم می باشد، به علاوه آلومینیوم به سبب قابلیت بازیافتی که دارد جز مصالح دوستدار از محیط زیست محسوب شده واز جمله مصالح سبز به شمار می آید